TIỂU SỬ TỔ HUỆ VIỄN

Ngài là một Cao tăng Trung Quốc đời nhà Tấn (zh. 晋). Sư họ Cổ (zh. 賈) nguyên quán xứ Lâu Phiền (zh. 樓煩) ở Nhạn Môn (zh. 雁門) thuộc tỉnh Sơn Tây.

TIỂU SỬ 13 VỊ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG

Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn.

TIỂU SỬ: HT THÍCH THIỆN TƯỜNG

Hòa Thượng thế danh Ngô Văn Phải, pháp danh Chơn Như , tự Thanh Giới, hiệu Thiện Tường, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, sinh năm Đinh Tỵ -1917, tại làng Bình Xuân, Tổng Hòa Lạc, Tỉnh Gò Công,

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN