Tư cách người Phật tử

Phật tử là người đã quy y Tam bảo, phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng, giữ gìn năm giới, sống đời sống đạo đức theo tinh thần Phật dạy. 

Nương tựa Phật bảo là có niềm tin thanh tịnh đối với Đức Phật, hết lòng tôn kính, thường tưởng niệm, chiêm ngưỡng, lễ bái, phát nguyện noi theo gương sáng, thực hành lời dạy của Ngài. Nương tựa Pháp bảo là học tập và y theo kinh điển, giáo lý mà thực hành đời sống minh triết, đạo đức. Nương tựa Tăng bảo là tu học, ứng dụng Phật pháp theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của các bậc xuất gia chân chính. Vì thế, nếu quy y Tam bảo mà không nghiên cứu kinh điển, không biết bổn phận của người Phật tử tại gia, không nương theo các bậc xuất gia để tu học, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm ứng dụng Phật pháp, thực hành đời sống đạo đức, tâm linh là chưa thật sự quy y Tam bảo một cách đầy đủ.

phattu.jpg
Nương tựa Phật bảo là có niềm tin thanh tịnh đối với Đức Phật,
hết lòng tôn kính, thường tưởng niệm, chiêm ngưỡng, lễ bái... 

Sau khi quy y, nhiều Phật tử không giữ gìn năm giới, không tham dự các khóa tu, các buổi giảng kinh, thuyết pháp, không cầu học nơi các bậc Tăng Ni, từ đó không biết Phật pháp để ứng dụng, không được hướng dẫn, dìu dắt trong đời sống đạo đức, tâm linh nên không có được lợi lạc từ Phật pháp. Những người này tuy mang danh là Phật tử nhưng không nương tựa Tam bảo, không có chánh kiến, chánh tín, không sống đời sống đạo đức và làm những bổn phận của người Phật tử thì không phải là Phật tử thực thụ.

Người quy y Tam bảo, phát nguyện trọn đời nương tựa Phật Pháp Tăng, không nương tựa nơi quỷ thần; hiểu luật nhân quả, nghiệp báo nên không cầu bất cứ ai ban phước giáng họa, không tin tà giáo, ngoại đạo, không theo thầy tà, bạn ác. Vì không nương nơi thầy lành, bạn tốt, không học tập giáo pháp nên có rất nhiều người chỉ có đời sống tín ngưỡng chứ không có được đời sống đạo đức và tâm linh, thậm chí niềm tin sai lầm, lệch lạc, rơi vào tà kiến, mê tín dị đoan, đi ngược lại con đường chơn chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Họ vẫn sát sinh, tà dâm (ngoại tình), mua gian bán lận, say sưa với rượu bia, đam mê cờ bạc, thường nói dối, nói lời điêu ngoa, nói lưỡi đôi chiều, nói thêu dệt, nói lời hung ác (phạm năm giới của người Phật tử tại gia); quanh năm chỉ biết cầu cúng, không có chánh kiến nên điên đảo thiện ác, quanh quẩn trong nẻo khổ đường mê. Những biểu hiện tiêu cực đó cho thấy nhận thức về Phật pháp của một bộ phận Phật tử còn thấp, đồng thời cũng cho thấy một số cơ sở tự viện thiếu sự quan tâm trong việc giáo dục Phật pháp, đào tạo Phật tử. 

Một số chùa chỉ có các hoạt động tín ngưỡng, phục vụ cầu cúng, xem phong thủy, chiêm tinh toán số, đoán vận hạn kiết hung, cho bùa cho phép cầu tài cầu lộc, tiêu tai giải hạn… Ở đây Phật tử không được dạy kinh điển, giáo lý; những vị thầy thay vì hướng dẫn tâm linh, đạo đức trở thành thầy cúng, thầy bói, thầy bùa, thầy phong thủy, từ phẩm vị xuất thế cao quý rơi xuống thành những người tầm thường. Đây là thực trạng đau lòng! 

Người Phật tử không học Phật pháp, không ứng dụng Phật pháp vào đời sống, không nương tựa các bậc xuất gia, thiện hữu tri thức thì dễ rơi vào tà kiến, ngoại đạo, làm quyến thuộc của ma. Điều này rất dễ thấy. Có nhiều Phật tử hễ nghe đồn chùa nào linh ứng thì rủ nhau đến cúng vái cầu làm ăn phát tài, tiêu tai giải nạn; chồng làm việc bất chính, vợ đi chùa cầu bình an hoặc bán lận mua gian, kinh doanh phi pháp rồi đi chùa cầu tai qua nạn khỏi. Những việc làm trái với nhân quả như thế thì Phật, Bồ-tát nào hiển linh hỗ trợ được? Có chăng là quỷ thần nương gá, núp bóng chùa chiền làm ra những chuyện dị thường mê hoặc người đời để được dâng cúng thức ăn, hương khói mà thôi.

Có người đã quy y Tam bảo rồi, nhưng nghe nói miếu nào linh, thần nào thiêng cũng đến quy y (nương tựa) cầu xin gia hộ; không tin nhân quả mà lại tin sự phù trợ của thần linh. Những Phật tử này không có chánh kiến, chánh tín, chỉ có niềm tin si mê, mù quáng vào sự mầu nhiệm, linh ứng, họ không biết làm gì hơn đem thân mạng mình gửi gắm cho thần linh. 

Giáo lý đạo Phật có thể nói tựu trung trong Bát chánh đạo. Chánh kiến, chi phần đầu tiên của Bát chánh đạo là chi phần quan trọng không thể thiếu. Có chánh kiến (nhận thức, hiểu biết chơn chánh, đúng đắn) mới có chánh tư duy (suy nghĩ chơn chánh), chánh ngữ (lời nói chơn chánh), chánh nghiệp (hành vi chơn chánh), chánh mạng (nghề nghiệp chơn chánh), chánh tinh tấn (siêng năng vì mục đích chơn chánh, tinh chuyên thực hành tốt các chi phần còn lại của Bát chánh đạo), chánh niệm (sự nhớ nghĩ chơn chánh), chánh định (tâm chuyên chú, thiền định chơn chánh). Nếu không có chánh kiến tức là tà kiến (nhận thức, hiểu biết lệch lạc), như thế sẽ dẫn đến tà tư duy (suy nghĩ sai lầm, không chơn chánh), tà ngữ (lời nói không đúng đắn), tà nghiệp (hành vi không chơn chánh) v.v… Chánh kiến là cơ sở, là nền tảng của đời sống chơn chánh, đời sống đạo đức, tâm linh. Muốn có chánh kiến phải nghiên cứu kinh điển, học tập giáo pháp, thường gần gũi học hỏi các bậc minh sư, thiện hữu tri thức.

Kinh Tương ưng bộ V (chương XI, phẩm Phước đức sung mãn), Đức Phật dạy: Thế nào là một cư sĩ Phật tử có đầy đủ giới, có đầy đủ niềm tin, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ? Đó là người quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say nghiện; có niềm tin nơi Tam bảo, tâm không xan tham bỏn sẻn, biết chia sẻ, bố thí, tấm lòng rộng mở; thành tựu trí tuệ đoạn trừ khổ đau nhờ học và thực hành giáo pháp.

Kinh Tăng chi bộ II (chương V, phẩm Nam cư sĩ), Đức Phật cũng dạy: Khi phạm năm điều này, người cư sĩ là kẻ bị vất bỏ ra khỏi giới cư sĩ, là kẻ cấu uế, hạ liệt. Năm điều đó là: 1. Không có niềm tin thanh tịnh, 2. Không có giới (không giữ gìn Năm giới căn bản của người Phật tử), 3.  Đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt (tiên đoán kiết hung, họa phúc bằng cách cầu cơ, xin xăm, bói quẻ, toán số, lên đồng…, nói chung là những việc làm mê tín do tà kiến), 4. Tin tưởng điềm lành (không tin nhân quả, nghiệp báo)  5. Tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng (không có lòng kính tin Tăng bảo). Ngược lại, thành tựu năm điều sau đây sẽ là viên ngọc quý trong giới cư sĩ, là hoa sen hồng, là hoa sen trắng trong giới cư sĩ: 1. Có lòng tin thanh tịnh, 2. Có giới (những phẩm chất đạo đức của người Phật tử), 3. Không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt (không tà kiến, mê tín), 4. Không tin tưởng điềm lành (tin nhân quả, nghiệp báo)  5. Không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng (kính tin Tăng bảo).

Không phải cầm tờ giấy chứng nhận quy y trong tay thì đã là một Phật tử mà phải là người có đầy đủ tín và giới; một lòng kính tin và nương tựa Tam bảo để phát triển đời sống đạo đức và tâm linh. Những người đã làm lễ quy y, thường mặc chiếc áo lam hoặc áo nâu đến chùa lễ Phật, tham dự các ngày lễ của Phật giáo, được mọi người xem là một Phật tử nhưng trong tâm lại không nhớ quy y Tam bảo là gì, không nhớ bổn phận của người Phật tử, không có niềm tin chơn chánh, không có phẩm chất đạo đức, không có trí tuệ phân biệt thiện ác, chánh tà, không học tập và thực hành giáo pháp thì thực chất họ chưa đủ tư cách của người Phật tử. Những người như thế chẳng những không có được an lạc hạnh phúc - những lợi ích từ Phật pháp, mà còn khiến cho người khác mất lòng tin, không có thiện cảm với đạo Phật (do hình ảnh của người Phật tử bị làm xấu đi). 

Người Phật tử có chí hướng cao rộng thường tinh tấn đến chùa, các cơ sở hoằng pháp để học Phật pháp, tham dự các khóa tu, biết ứng dụng Phật pháp vào đời sống, thường cầu sự tư vấn, chỉ dẫn của các bậc đạo sư, các bậc thiện hữu tri thức, thường văn tư tu, trau giồi giới định tuệ. Đó là những người có ý chí cầu tiến, muốn phát triển sở học, sở hành, sự nghiệp trí tuệ, muốn thăng hoa trên con đường đạo đức, tâm linh. Dù không phải là bậc quảng học đa văn, không có trình độ Phật học sâu rộng, nhưng giữ tròn Tam quy, Ngũ giới, tin sâu nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sống đời sống đạo đức, biết bố thí, cúng dường, phóng sinh, làm điều thiện có ích cho đời, hộ trì Tam bảo, được như thế mới là một Phật tử chân chính, thuần thành.

Diệu Thể

Ý nghĩa lễ Tự tứ của Phật giáo Nam truyền

Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền (Theravāda), mùa an cư của chư Tăng bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 âm lịch và kết thúc vào ngày 15 tháng 9 âm lịch.

Tứ như ý túc

Trên bước đường tu, thực tập thành tựu hai chữ Không và Tĩnh, tiến sang giai đoạn thứ ba, tu Tứ như ý túc. Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần và Tứ như ý túc là 12 pháp căn bản trong 37 Trợ đạo phẩm, mà chúng t

Lòng từ bi & vấn đề công lý

Lòng từ bi và vấn đề công lý là đề tài rất quan trọng và thiết thực trong cuộc sống mà mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ. Nếu áp dụng lòng từ bi theo đạo Phật đôi khi ngược lại với công lý.

Ý nghĩa & giá trị của pháp môn Niệm Phật

Niệm Phật không phải để cầu xin

Niệm Phật Dược Sư được cảm ứng

Tôi được bạn H. mời uống cà-phê sáng nhân bạn vừa hoàn thành chương trình trao học bổng cho 109 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học tại Khánh Hòa, năm học 2017

Kinh nghiệm hoằng pháp

Tôi đã trải qua ít nhất là 60 năm làm công tác hoằng pháp và trước nữa tôi đã có duyên làm thị giả các Hòa thượng, từ Hòa thượng Pháp chủ sáng lập Giáo hội Tăng-già Nam Việt cho đến Hòa thượng Thiện H

Thị hiện ba sự giáo hóa

Gần nửa thế kỷ du phương hoằng hóa, thuyết pháp độ sinh của Đức Phật chính là thị hiện ba sự giáo hóa. Bằng cách sử dụng các phương tiện vô ngại của bậc Giác ngộ, Thế Tôn hầu hết là thuyết giảng giúp

Phật là bậc giải thoát

Phật dĩ nhiên là chính Ngài, với các phẩm hạnh thù thắng không ai có thể sánh của bậc giác ngộ tối thượng. Nhưng kỳ thực, trong tâm tưởng của mỗi người tin Phật thì đều hình dung cho riêng mình một vị

Giới - Định - Tuệ

GN - Theo lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến Lộc Uyển giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như đắc quả vị A-la-hán, sau đó, Ngài tiếp tục độ 50 thanh niên dòng họ Da Xá cũng đắc La-hán. Dưới

Hãy cúng dường cha mẹ

Mùa Vu lan về, mọi người con Phật lại thêm một lần suy ngẫm sâu hơn về thâm ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để lo báo đền. Hiếu tâm, hiếu kính, hiếu dưỡng, hiếu thuận… là những đức tính và công hạn

Tam bảo lực & tâm thành của Phật tử trong lễ Vu lan

Đến mùa Vu lan Báo hiếu của Phật tử xuất gia và tại gia, tôi nhắc một số việc rất quan trọng trong đời sống tu hành của chúng ta.

Phật tử cần cảnh giác với các thủ đoạn cải đạo

HỎI: Tôi có quen một người bạn là Phật tử nhìn chung có chút am hiểu kinh điển Phật giáo. Khoảng hai năm sau, tôi gặp lại và được biết bạn ấy đã chuyển đức tin sang một tôn giáo khác. Bạn ấy cho biết

Tư cách người Phật tử

Phật tử là người đã quy y Tam bảo, phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng, giữ gìn năm giới, sống đời sống đạo đức theo tinh thần Phật dạy.

Ý nghĩa Phật xuất gia, thành đạo

Ý nghĩa xuất gia, thành đạo và thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật là ba vấn đề chính mà quý thầy cô cần suy nghĩ để khéo vận dụng những lời dạy trong kinh điển Nguyên thủy và Đại thừa.

Làm thế nào để vẹn toàn lễ nghĩa?

HỎI: Tôi là nữ Phật tử, 24 tuổi, hiện có nhiều ưu tư. Bởi tôi có ý định xuất gia khi ba mẹ tôi trăm tuổi già nhưng gia đình, cô dì chú bác ép tôi phải lấy chồng, quen người họ giới thiệu. Tôi biết lòn

Suy nghiệm lời Phật: Tứ Vô sở úy

Vô sở úy có nghĩa là hoàn toàn tự tin, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai và bất cứ điều gì; là phẩm tính toàn thiện của bậc Chân nhân, đấng Giác ngộ. Tứ vô sở úy là bốn đức tự tin, không sợ hãi của Thế

Ý nghĩa Lễ tắm Phật

GN - Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì cũng được, nhưng theo tôi, hiểu được ý nghĩa và

Phật Dạy Chánh Kiến Xây Dựng Nền Tảng Trí Tuệ Cho Con Người

Bát Chánh Đạo là tám con đường ngay thẳng, hay là tám phương pháp nhiệm mầu mật thiết, luôn giúp người Phật tử đạt đến an lạc, hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. Trong đạo Phật, Bát Chánh Đạo được xe

Ăn ít, uống ít, ngủ ít, nói ít

GN - Đạo tràng Tường Vân đã trải qua 6 năm và 74 khóa tu Một ngày an lạc. Hôm nay, Phật tử tập hợp về tu đông là tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo. Vì tất cả Phật tử khắp cả miền Nam theo đuổi một khóa

Lựa lời mà nói

GN - Ngôn ngữ là phương tiện mà con người dùng để giãi bày tư tưởng, tình cảm của mình, đồng thời cũng là phương tiện giao tiếp giữa người và người trong xã hội.

Thành trì vững chắc của người tu

GN - Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: “Như vương thành ở biên giới có đầy đủ bảy điều kiện và bốn thứ lương thực sung túc

Người mang sứ mạng của Như Lai

Sau khi kim tướng của Đức Thế Tôn không còn trên đời, những phương pháp đưa nhân sanh từ bờ mê quay về nẻo giác mà Ngài đã tìm ra, được hàng Tăng bảo duy trì và phát huy hưng thịnh. Nói cách khác, mạn

Nhập Không môn

GN - Pháp Không là cánh cửa không, mà đa số chúng ta không hiểu nghĩa Không trong đạo Phật. Phần lớn chúng ta hiểu Không là không có gì, đó là sai lầm lớn của người tu. Có người nói rằng Không là cửa

Thiện tri thức là bậc Phạm hạnh trọn vẹn

GN - Xuất gia tu học với bản nguyện thượng cầu hạ hóa, làm thầy của trời người. Khoan nói chi loài trời cao xa nhiều thần thông và phước báo, chỉ riêng trong loài người mà khiến cho họ tín thuận, quy

Đạo Phật hướng con người sống với trí tuệ

GN - Con người ai cũng có tâm mong cầu và lòng sợ hãi. Mong cầu được sung sướng hạnh phúc, được lợi lộc giàu sang, được thăng quan tiến chức… Sợ hãi trước mọi thiên tai dịch họa, bệnh tật hiểm nghèo,

Chuyện gà trong kinh Phật

GN - Có thể nói, hầu hết các thời thuyết giáo, Đức Phật đều vận dụng những hình ảnh để thí dụ giúp người nghe dễ hiểu, lãnh hội được điều Ngài muốn trao truyền. Trong kho tàng văn học Phật giáo, từ Ki

Tổ Huệ Đăng : Gương sáng Phật giáo yêu nước - phụng đạo

Hòa thượng Huệ Đăng với Tổ đình Thiên Thai là tiêu biểu cho tinh thần Phật giáo gắn với truyền thống yêu nước phụng đạo: “Đất nước có độc lập tự chủ thì Phật pháp mới hóa độ tròn duyên”.

Từ kinh Vô lượng nghĩa nhìn về kinh Nguyên thủy

GN - Tất cả giáo lý Phật không nằm ngoài ba việc chính yếu là đạo đức, trí tuệ và làm lợi ích cho cuộc đời và đã được ghi rõ trong kinh Vô lượng nghĩa; nói cách khác, 84.000 pháp môn tu của Phật đều q

Cảm niệm ngày Phật Thành Đạo

Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với

Dặn lòng nhẫn & xả để buông tâm đố kỵ

GN - Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét, hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người. Khi cái hạnh phúc người khác có đ

33 câu nói có ý nghĩa

1-Người Phật tử cần phải thiền trong đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được rõ ràng những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình là thiện hay bất thiện, để ta sửa

Phật Dạy Sự Nghiệp Ngày Mai

Để đảm bảo sự nghiệp ngày mai của mình được tươi sáng và tốt đẹp, chúng ta ngày hôm nay hãy chuẩn bị cho một hành trang vào đời với những hiểu biết chân chính, bằng sự học hỏi, chiêm nghiệm và tu sửa

Tư tưởng Tịnh độ & tha lực

Khởi nguyên tư tưởng Tịnh độ và tha lực

Giáo Pháp Thời Luân không biện hộ hay tiên đoán một thế giới quyết chiến giữa Thiện và Ác

Giáo Pháp Tương Tục [1] hay tantra cao nhất cùa Đạo Phật, Mật Điển Du Già Tối Thượng [2], dạy những phương pháp thiền quán song song với tiến trình của sự chết và tái sinh nhằm để thâm nhập trình độ v

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN