Chùa Kim Thiền tổng kết khoá tu và trao học bổng

Chùa Kim Thiền - Cù Lao Tân Thới: Ngày 23/11 âl (Thứ Ba, 09/01/2018), tổ chức Lễ giỗ thân mẫu thầy khai sơn, lễ tổng kết khoá tu 2017, và phát 50 suất học bổng (500.000 đ/suất) & cho 5.600q tập cho 7

Phật giáo và đời sống thế tục

Với tâm từ bi vô lượng, đức Phật đã tùy căn cơ trình độ của chúng sinh mà thuyết pháp giáo hóa; tùy nhu cầu, ước muốn mà giúp cho hàng xuất gia lẫn tại gia đều có được lợi lạc, tìm thấy nguồn an vui,

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN