Giữ lửa cho mai sau

GN - LTS. Từ ngày 17 đến 22-3 (20 đến 25-2 ÂL) vừa qua, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại giới đàn được cho là lớn nhất từ trước đến nay với số lượng 275 giới tử cầu thọ giới pháp. Đại giới đàn đã được

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN