Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu

Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu


Xuất bản 4 thg 10, 2014

TT. Thích Nhật Từ soạn dịch
Diễn đọc: Giác Diệu Thanh

Thành thật luận

Phần duyên khởi trong nhóm phát tụ trước phẩm luận Phật-bảo thứ 1

Nhị khóa hiệp giải

Nhị khóa hiệp giả hội bổn đây, là một công tác của Ngài Pháp Sư hiệu Quán Nguyệt bên phái Thiên thai diễn thuật ra.

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

Luận rằng: Nay sẽ lược giải nghĩa Ma-ha-diễn (đại thừa).

Phần mềm Kinh sách điện tử tiếng Việt

Sau hơn một năm chuẩn bị về nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật; đến nay Ban biên tập đã hoàn thành và cho ra đời bản App windows "Kinh sách điện tử Phật giáo tiếng Việt”...

VIDEO 




LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN