Tụng Kinh Phật A Di Đà - Cứu Người Bị Nạn - Kinh Phật Giáo Hay Nhất

Tụng Kinh Phật A Di Đà - Cứu Người Bị Nạn - Kinh Phật Giáo Hay Nhất

Xuất bản 1 thg 8, 2016

Tụng Kinh Phật A Di Đà
HT. Thích Trí Thoát
Mời các bạn và quý phật tử cùng nghe và chia sẻ

KINH NHÂN QUẢ THIỆN ÁC THEO TINH THẦN PHẬT HỌC RẤT HAY

Xuất bản 15 thg 6, 2015 KINH NHÂN QUA THIỆN ÁC THEO TINH THẦN PHẬT HỌC RẤT HAY

Tụng Kinh Phật A Di Đà - Cứu Người Bị Nạn - Kinh Phật Giáo Hay Nhất

Xuất bản 1 thg 8, 2016 Tụng Kinh Phật A Di Đà HT. Thích Trí Thoát Mời các bạn và quý phật tử cùng nghe và chia sẻ

Kinh Phật Dạy Làm Người (rất hay)

Xuất bản 26 thg 8, 2016 Kinh Phật Dạy Làm Người (rất hay)

Bản ngã là gốc của đau khổ và bất công

Trên cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng như ai đều thấy mình (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướ

Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc

Đời nhà Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ được ngộ đạo. Cho nên vua Trần Thánh Tông gởi Thái tử Trần Khâm cho Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo lý. Khi học hỏi gần xong sắp trở về triều, trước lúc từ g

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN